Zestaw pomiarowy

Zestaw dwóch niezbędnych do sprawnego osuszania urządzeń pomiarowych.

1. Pomiar wilgotności materiału budowalnego Trotec BM 31.

Skąd wiadomo, że ściana wysycha albo jest już osuszona ? – należy wykonać pomiary, szybkie i  bezinwazyjne.

Pomiar zawilgocenia jest nieniszczący. Pomiary wykonywane są przez dotkniecie górną częścią srebrnej kulki równej powierzchni ściany.  ( należy zachować kąt prosty pomiędzy urządzeniem a badaną powierzchnią ). Badanie wykonywane jest na grubości od 5 do 40 mm wewnątrz materiału budowalnego. Urządzenie jest bardzo intuicyjne w obsłudze.

Urządzenie nie pokazuje wartości w procentach – przedstawia zawilgocenie w skali digits. Przy wypożyczeniu otrzymacie ode mnie Państwo instrukcję jak odczytywać te wartości i  jak one się mają do zawilgocenia ścian.  

2. Urządzenie do pomiary wilgotności i temperatury powietrza Trotec BC 06.

Przy osuszaniu warto mierzyć jakie są wartości wilgotności powietrza w pomieszczeniu, gdzie osuszamy. Jeżeli osuszacz kondensacyjny zbiera z powietrza mniej wody, a wilgotność powietrza spadanie poniżej 45 % oznacza to, że urządzenie osuszające może przystać być nam już potrzebne.

Pomiar temperatury jest bardzo ważny, szczególnie w okresie letnim. Pamiętać należy, że osuszanie w temperaturze powyżej 35° C jest zupełnie pozbawione sensu. Jeżeli osuszane pomieszczenie ma okna z południowej strony i temperatura w ciągu dania przekracza wartość krytyczną czyli 35° C, warto zwrócić osuszacz  i wietrzyć. Zmobilizować ścianę do oddawania wilgoci i otwierać okna.