Wilgotność względna.

Wilgotność względna powietrza – jest to jedna z głównych cech charakteryzujących parametry powietrza w pomieszczeniu.  Jest to wielkość, która określa udział zawartości wilgoci ( pary wodnej) w powietrzu do maksymalnej zawartości, jaka może być zawarta w danej temperaturze.

W danej temperaturze powietrze może zawierać daną, ściśle określoną ilość wody mierzoną jako gramy wody na metr sześcienny powietrza. Stan fizyczny, kiedy  1 m³ powietrza zawiera maksymalną ilość wody określany jest przez wilgotność względną powietrza jako wilgotność powietrza  100%

Przykład :

Maksymalna ilość pary wodnej jaką może zawierać m³ powietrza w temperaturze 20° C to 17,24 gramy. Jakakolwiek większa ilość wilgoci natychmiast się skropli, ponieważ powietrze nie utrzyma więcej pary wodnej.

I jest to wartość wilgotności względnej na poziomie 100 %

Redukcja ilości wody w m³ do wartości 80 % oznaczać będzie, że w temperaturze 20 ° C metr sześcienny zawierał będzie 13,79 gramy pary wodnej.

Różnica wilgotności – 20 % to 3,45 grama pary wodnej w metrze sześciennym powietrza

Jak to się ma do osuszania?

 Zawsze należy kontrolować wilgotność powietrza w osuszanych pomieszczeniach. Wysoka wilgotność powietrza spowoduje, że ściany nie będą wysychały, dlatego konieczne jest osuszenia do jak najniższej wartości względnej powietrza, tak aby powietrze było w stanie przyjąć jak najwięcej wilgoci ze mokrych powierzchni.