Czy warto osuszać?

Przygotowałem krótką tabelę z odpowiedziami na pytanie czy warto osuszać.

Moim zdaniem: – jeżeli zalana jest izolacja pod posadzką – ZAWSZE TAK – warto suszyć.

– jeżeli zawilgocone są jedna lub dwie ściany – to RACZEJ TAK i CHYBA NIE (zarazem). Są jeszcze inne czynniki wpływające na Państwa decyzję.

Proszę spojrzeć jednak na moją tabelę i jej opis poniżej.

                        TAK                    NIE
1. Jest polisa ubezpieczeniowa    +  
2. W domu są dzieci, osoby starsze lub chore                +  
3. Zalane są jedna lub dwie ściany                   +
4. Zalany jest tylko sufit i fragment ściany od góry                  +
5. W domu są alergicy              +  
6. Małe zalanie w okresie letnim                 +
7. Jest zalana strefa izolacji podposadzkowej               +  

Ad 1. Jak wynika z moich obserwacji 90% wszystkich polis ubezpieczeniowych pokrywa koszty osuszania, jeżeli opiekun szkody uzna takie prace za zasadne. Zgłoszenie szkody i wykorzystanie polisy będzie oczywiście skutkowało podwyższeniem składki w kolejnym roku. Jednak koszty wzrostu składki są nieporównywalnie mniejsze (około 100 do 200 zł) w stosunku do kosztów osuszania i remontu (kilka tysięcy zł ). Uważam, że jeżeli to możliwe warto skorzystać z ubezpieczenia.

Ad 2. Zawsze w wyniku zalania w budynkach rozwijają się dotychczas uśpione grzyby pleśniowe. Obecność wody aktywuje ich rozwój. Charakterystyczny zapach pleśni to nic innego niż ponadnormatywne stężenie zarodników pleśni w powietrzu. Wdychanie tego bioaerozolu nie jest bezpieczne i obojętne dla zdrowia szczególnie dzieci i osób starszych.

Ad 3. Jeżeli w wyniku zalania zawilgoceniu uległa jedna ściana (wyjątkiem są ściany z cegły – te zawsze trzeba osuszać, ponieważ naturalne wysychanie cegły to tygodnie i pleśń w domu pojawi się na pewno) lub dwie ściany (w budynkach, gdzie nie ma styropianu pod posadzką, woda nie miała, gdzie migrować pod posadzką) – śmiało można darować sobie suszenie za pomocą specjalistycznych urządzeń. Należy pamiętać, że czas do wykonania remontu znacznie się wydłuży.

Przykład, że jeżeli mokre są dwie ściany, obok siebie, to zawilgocenie nie wymaga mechanicznego osuszania.

W takim przypadku jak powyżej wystarczy odsunąć meble, usunąć farbę. Można postawić wentylator (choćby mały domowy wiatraczek) i suszyć.  

Ad 4.  W przypadku zawilgocenia sufitu oraz części ściany należy przede wszystkim usunąć farbę i zapewnić odpowiednią wentylację w pomieszczeniu. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy zalany jest sufit ponad sufitem podwieszanym. Przy takim układzie konieczne jest zapewnienie cyrkulacji powietrza nad zabudową sufitową. Samemu nie dacie Państwo tego zrobić, konieczne są węże z powietrzem transportujące powietrze w przestrzeni pomiędzy sufitami.

Ad 5. Zarodniki grzybów pleśniowych są wszędzie; aktywuje je do wzrostu właśnie obecność wody oraz korzystne warunki wilgotności powietrza i temperatury. Pleśnie rozwijają się zarówno pod posadzką w strefie izolacji, na powierzchniach drewnianych (pokryte pleśnią listwy przypodłogowe oraz tylne płyty mebli), na powierzchniach podłóg oraz ścian. Sprzyjające zagrzybieniu warunki na powierzchni elementów budowalnych występują przy wilgotności względnej powietrza powyżej 80%. Kontakt domowników z zarodnikami pleśni ma potwierdzony badaniami klinicznymi negatywny wpływ na ich zdrowie. Grzyby pleśniowe powodują pojawienie się u osób narażonych  reakcji alergicznych (lub pogłębienia już istniejących objawów), obniżeniem odporności organizmu i występowaniem toksycznego zespołu określanego jako ZESPÓŁ CHOREGO BUDYNKU.

Ad 6. Jeżeli zalanie ściany wydarzyło się w trakcie upalnego lata i zawilgocona jest tylko jedna ściana (maksymalnie dwie ściany obok siebie), warto skorzystać z tego zbiegu okoliczności.  Odsunąć meble, zedrzeć farbę, postawić wentylator i dużo wietrzyć. Da radę!  Jeżeli po tygodniu suszenia ściany nadal będą żywo mokre, należy zacząć się martwić. Albo jest inne źródło wycieku, albo suszenie naturalne nie wystarczy i konieczne będzie wypożyczenie urządzeń lub zamówienie usługi osuszania.

Ad 7. W przypadku zalania przestrzeni izolacji pod posadzką – nie jesteście Państwo w stanie sami osuszyć tego obszaru przed gwałtownym rozwojem grzybów pleśniowych w strefie izolacji (czy przed wybuchem biologicznej bomby w Państwa domu). Jedynie zapewnienie cyrkulacji powietrza pod podłogą pozwala na wysuszenie tego miejsca. Bez specjalistycznych urządzeń to się nie uda.