Suszenie warstw izolacyjnych

Wybór metody najlepszej do osuszania budynku. Przedstawienie problemu i technik stosowanych w praktyce .

W przypadku zalania mieszkania lub budynku zawsze należy wskazać przyczynę powstania zawilgocenia.  W zalaniem strefy podposadzkowej mamy do czynienia w przypadku budynków, gdzie w ogóle istnieje warstwa izolacji pod posadzką. Wydawać się to może zabawne, że najpierw musimy się dowiedzieć co to jest strefa izolacji podposadzowej   i czy w ogóle jest co suszyć.

Strefa izolacji podposadzkowej to warstwa izolacyjna pod posadzką, pod podłogą.

W jednorodzinnych budynkach mieszkalnych warstwa izolacyjna pod powierzchnią posadzki na parterze budynku ma za zadanie chronić termicznie poziomu parteru przed wychłodzeniem od gruntu. Zwykle warstwa izolacji wykonana jest ze styropianu o grubości 15- 30 cm. W warstwie tej przebiegają rury instalacji wodnych.

W mieszkaniach warstwa izolacyjna pod powierzchnią posadzki pełni dwie funkcje. W mieszkaniach na parterze stanowi izolacje cieplną od strony nieogrzewanych zwykle garaży podziemnych, w pozostałych mieszkaniach stanowi barierę dla ograniczenia rozchodzenia się dźwięków po budynku.

Na podstawie lokalizacji źródła zawilgocenia określamy zasięg, gdzie dotarła woda mierząc zawilgocenie ścian lub poziom zawilgocenia przy gąbce dylatacyjnej ( warstwa gąbki pomiędzy wylewką posadzki a ścianami), przy ścianach. Bardzo często występuje efekt zalania przestrzeni pod posadzką, zalanie strefy izolacji, gdzie woda przepływa powodując zawilgocenia kolejnych przegród budowlanych. Woda migruje po powierzchni folii jaka ułożona jest na warstwie chudziaka. Na powierzchni podłogi nie ma śladów zawilgocenia, a kolejne ściany nieraz znacznie oddalone do miejsca wycieku stają się coraz bardziej mokre. To typowy objaw zalania przestrzeni izolacji podposadzkowej.

osuszanie podposadzkowe Katowice

Mapa ma na celu pokazanie jak wygląda model osuszania podposadzkowego. Czerwone linie to strefa zawilgoconych ścian, niebieska elipsa to obszar zalania podposadzkowego.

Jeżeli zawilgocenie ściany jest w stanie samoistnie wyschnąć używając prostych domowych sposobów suszenia to zalana strefa izolacji nie wyschnie sama w ciągu kilku dni lub nawet kilku tygodni. Często spotykam się z poglądem, że strefa wyschnie jeżeli będzie wygrzewana ogrzewaniem podłogowym – moim zdaniem jest to możliwe ,ale to ściany będą pobierały wodę spod podłogi miesiącami, a w budynku lub mieszkaniu pojawi się zapach pleśni czyli stężenie zarodników grzybów pleśniowych osiągnie niebezpieczny dla zdrowia domowników poziom.

Osuszanie przestrzeni izolacji podposadzkowej

Schemat warstw podłogi w zalanym budynku. Zielonym kolorem zaznaczona zalana strefa izolacji podposadzkowej.

Osuszanie strefy izolacji pod posadzką to działanie wymagające wykonania otworów w podłodze w celu umieszczenia dysz urządzenia do osuszania. Otwory w posadzce mają 50 mm średnicy i najlepiej jak wykonane są środkowej części podłóg, tak aby wyciągane lub wdmuchiwane powietrze miało jak najdłuższą drogę do krawędzi posadzki i ścian czyli dylatacji wypełnionej pianką. To właśnie przez nieszczelności w narożniku ściany i podłóg powietrze zaciągane lub wydmuchiwane jest spod posadzki.

JESTEM W STANIE WYKONAĆ OSUSZANIE PODPOSADZKOWE NIE USZKADZAJĄC PODŁOGI. W TYM CELU STOSUJE SIĘ SPECJALNE DYSZE DYLATACYJNE PODAJĄCE POWIETRZE DO STREFY IZOLACJI. OSUSZANIE TAKIE STOSUJE SIĘ W SYSTEMIE PUSH AND PULL , GDZIE Z JEDNEJ STRONY POWIETRZE JEST WPYCHANE POD POSADZKĘ A Z DRUGIEJ STRONY WYCIĄGANE PRZEZ AGREGAT ZASYSAJĄCY.

Osuszanie przestrzeni pod posadzką wykonać można na dwa sposoby. Obydwa są dobre i powinny być stosowane razem, ale w różnych etapach osuszania.

W przypadku poważnych zalań, gdzie na folii pod posadzką zalega woda koniczne jest jej wydostanie spod posadzki. W tym celu idealną metodą jest osuszanie podciśnieniowe czyli wydostanie wody i wilgotnego powietrza spod posadzki. Pompa osuszania zasysa przez separator wodę spod posadzki. W przypadku poważnych zalań jest to zwykle około 100 – 200 litrów w ciągu pierwszych kilku dni suszenia. Proszę sobie wyobrazić o ile wydłużyłoby się osuszanie w przypadku wypchania tej wody w stronę ścian i spowodowaniu ich zawilgocenia. ( jest to nagminną praktyką w firmach zajmujących się osuszaniem, przedłużanie czasu prac w taki właśnie sposób).

Dopiero w drugiej fazie suszenia, kiedy pod posadzką nie zalega woda genialnie przebiega suszenie za pomocą wtłaczania ciepłego suchego powietrza pod posadzkę. Suche i ciepłe powietrze może przyjąć poważne ilości pary wodnej, a zapewnienie odpowiedniej cyrkulacji powietrza pod posadzką dopełni dzieła suszenia.

Wykonujemy obydwa modele osuszania, mając przede wszystkim na uwadze dobro naszych klientów. Bardzo rzadko zdarza się, że kończymy prace zgodnie z  zaakceptowanym przez ubezpieczyciela kosztorysem – zwykle jesteśmy gotowi kilka dni przed czasem !  

⦁ Osuszanie strefy izolacji pod posadzkowej metodą podciśnieniową

Ten sposób osuszania polega na zasysaniu wody i zawilgoconego powietrza z warstwy izolacyjnej pod podłogą. Agregat osuszający zasysa powietrze przez wykonane w posadzce otwory. Urządzenie musi posiadać separator wody oraz pompę do jej odprowadzenia. Zawilgocone powietrze musi być usuwane poza budynek, a woda do kanalizacji.  Przez nieszczelności pomiędzy posadzką a ścianami zasysane jest suche powietrze z pomieszczenia, gdzie pracuje osuszacz kondensacyjny. Zasysane przez nieszczelności pomiędzy podłogą a ścianami suche i ciepłe powietrze nasyca się wilgocią pod posadzką w pobrane zostaje przez agregat osuszający.

Schemat osuszania podposadzkowego metodą podciśnieniową

Osuszanie podposadzkowe metoda zasysania wody i wilgotnego powietrza spod posadzki

Osuszanie podposadzkowe Katowice

Schemat działania urządzeń osuszających podposadzkowo na przykładzie urządzeń Corroventa.

Plusy metody :

– w przypadku zalegania pod posadzką dużej ilości wody osuszanie jest znacznie przyspieszone, ponieważ woda zostaje usunięta bezpośrednio przez dysze urządzenia, a nie przez ściany
– w przypadku rozwoju pleśni pod posadzką brak szkodliwego bioaerozolu zarodników grzybów pleśniowych w pomieszczeniach mieszkalnych. Powietrze z zarodnikami grzybów pleśniowych usuwane jest poza budynek.

Minusy metody
– konieczność stawienia dodatkowych urządzeń osuszających powietrze w zalanym pomieszczeniu. Osuszacze generują ciepło, hałas i dodatkowe koszty.

⦁ Osuszanie strefy izolacji podposadzkowej metodą nadciśnieniową.

Ten model osuszania polega na wtłaczaniu pod posadzkę przez wcześniej wykonane otwory powietrza, które nasyca się wilgocią i kieruje się w stronie nieszczelności czyli przede wszystkim ścian, tak aby pojawić się z powrotem w pomieszczeniu, gdzie osuszacz kondensacyjny ponownie obniży wilgotność tego powietrza i jako suche wprowadzone zostanie z powrotem pod posadzkę. Agregat wtłaczający powietrze pod posadzkę pracuje w tandemie z osuszacze adsorpcyjnym, który zapewnia ciągły napływ suchego i ciepłego powietrza.

Przedstawiam wykonany przeze mnie schemat osuszania metodą nadciśnieniową.

osuszanie podposadzkowe Katowice

Schemat osuszania podposadzkowego metodą nadciśnieniową czyli wtłaczania suchego i ciepłego powietrza pod posadzkę

Osuszanie podposadzkowe Bielsko Biała

Schemat działania urządzeń na przykładzie pompy i separatora firmy Corroventa

Plusy metody :

  • w przypadku niewielkich zalań podposadzkowych, gdzie woda nie zalega pod posadzką jest to najszybsza metoda osuszania strefy izolacji podposadzkowej.
  • przy tej metodzie osuszania, zwykle nie ma potrzeby użycia dodatkowych osuszaczy kondensacyjnych ( mniej hałasu i ciepła w domu)
  • idealna metoda osuszania podłóg na legarach, gdzie zawilgoceniu uległa wełna mineralna

Minusy metody :

– technika osuszania nadciśnieniowego użyta w przypadku poważnego zalania strefy podposadzkowej, gdzie na folii zalega woda powoduje silne zawilgocenie ścian, konieczność użycia większej ilości sprzętu osuszającego, co w powoduje przedłużenie usługi osuszania.