Wilgotność bezwzględna

Wilgotność bezwzględna powietrza – jest to podstawowa  wielkość charakteryzująca  powietrze. Określa ona zawartość  wilgoci, masę pary wodnej wyrażoną w gramach ( g.) w  danej objętości – w  1 metrze sześciennym powietrza ( m³ ) .

W  danej temperaturze maksymalna ilość wody jest stała

dla przykładu w temperaturze

10 ° C – maksymalna ilość wody w 1 m³ powietrza wynosi 1,31 g

  0 ° C – maksymalna ilość wody  w 1 m³  powietrza wynosi 2,69 g.

10 ° C – maksymalna ilość wody w 1m³ powietrza  wynosi 5,21 g.

20° C – maksymalna ilość wody w 1m³  powietrza wynosi 9,57 g.

30° C – maksymalna ilość wody w 1m³ powietrza wynosi 16,80 g.

40° C – maksymalna ilość wody w 1 m³ powietrza wynosi 28,3 g.

Jeżeli w danej temperaturze przekroczona zostanie ilość pary wodnej w powietrzu to mówimy o przekroczeniu punktu rosy. Powietrze nie jest w stanie utrzymać większej ilość wody – tworzy się mgła, zaczyna się skraplać para wodna