ROZLICZNIE BEZGOTÓWKOWE Z UBEZPIECZYCIELEM

Proponuję Państwu bezgotówkową formę rozliczenia płatności za wykonaną usługę osuszania
Państwa domu lub mieszkania. Jest to dokładnie taki sam sposób rozliczania jak w przypadku
naprawy samochodu po wypadku w profesjonalnym serwisie. My wykonujemy usługę osuszania, a
towarzystwo ubezpieczeniowe przelewa pieniądze na konto bankowe naszej firmy. Szybko i
sprawnie, a co najważniejsze nie płacicie Państwo nic ze swojej kieszeni.
Jeżeli chcielibyście Państwo skorzystać z takiej formy rozliczenia należy spełnić pewne warunki.

1. Wykonany przeze mnie kosztorys prac osuszania MUSI zostać zaakceptowany przez likwidatora
merytorycznego lub opiekuna szkody.

2. Konieczne jest podpisanie umowy oraz kosztorysu na wykonanie prac u Państwa w domu.

3. Konieczne jest podpisanie dokumentów cesji na zrzeczenie się wypłaty kosztów wykonanych
przeze mnie prac na moje, firmowe konto bankowe.

W przypadku gdy zgłoszona została szkoda do towarzystwa ubezpieczeniowego konieczne jest
przygotowanie, na każdym etapie prac, odpowiedniej dokumentacji, która pozwoli na odzyskanie
kosztów, jakie poniesione zostały w takcie poszukiwania, naprawy i likwidacji szkody. Bez względu na
to czy rozliczamy się bezgotówkowo, czy tradycyjnie przelewem lub gotówką, w celu zabezpieczenia
zwrotu wydanych środków konieczna jest właściwie przygotowana dokumentacja.
Jeżeli dokumentacja będzie niepełna lub z błędami opiekun szkody zwróci się z pytaniami. Takie
pismo z automatu przedłuża proces wypłaty odszkodowania, o co najmniej 10 dni roboczych.
Jeżeli dokumentacja będzie niespójna i nielogiczna, ubezpieczalnia może odmówić wypłaty
odszkodowania.
Jeżeli szkoda będzie spowodowana przez czynniki, jakie nie są ujęte w warunkach ubezpieczenia,
towarzystwo odmówi wypłaty odszkodowania.

Za wszelką cenę należy uniknąć takich scenariuszy. Dobrze przygotowana dokumentacja to klucz do
sukcesu w kontakcie z ubezpieczycielem. Przez lata współpracy z firmami ubezpieczeniowymi
wypracowałem zestaw dokumentów, który pozwala na szybkie i sprawne uporanie się z
dokumentacją szkody. Nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby ubezpieczalnia prosiła o dodatkowe zdjęcia
lub wyjaśnienia. Wypracowałem sobie odpowiednią renomę w kontakcie z ubezpieczalniami,
dowodem tego jest fakt, że nie widzę problemu w bezgotówkowym załatwianiu rozliczeń na
wykonane przeze mnie usługi, zarówno poszukiwania przyczyny szkody jak i osuszanie zalanych
pomieszczeń.