Osuszanie zalanych piwnic

Osuszanie zalanych wodą deszczową piwnic to kolejna proponowana przez nas usługa dla Państwa.
W porze letniej występujące gwałtowne burze i nawałnice powodują nagromadzenie się wody deszczowej i zalewanie piwnic oraz pomieszczeń na poziomie niskiego parteru.
Proponujemy Państwu wykonanie usługi wypompowania wody deszczowej z zalanego pomieszczenia za pomocą bardzo wydajnej pompy zanurzeniowej do brudnej wody z niezależnym zasilaniem, z agregatu prądotwórczego oraz dokładne usunięcie wody z posadzek za pomocą specjalistycznego odkurzacza do usuwania szkód zalaniowych i popowodziowych. Wszystkie wykonywane przez nas prace zostaną udokumentowane i po ich zakończeniu wykonamy stosowne podsumowanie prac dla ubezpieczyciela w celu zwrotu kosztów usunięcia wody z zalanych pomieszczeń.
Usunięcie stojącej wody to pierwszy krok, drugi – usunięcie z pomieszczeń zawilgoconych mebli i sprzętów i trzeci krok – osuszanie ścian oraz przestrzeni izolacji pod posadzkowej w celu uniemożliwienia rozwoju grzybów pleśniowych oraz przyspieszenia prac remontowych, mających na celu normalne korzystanie z pomieszczeń suchej piwnicy.
W przypadku ubezpieczenia budynku od zdarzeń nagłych za wszystkie powyższe prace ubezpieczyciel zwraca wartość wystawionych przez Naszą Firmę faktur.