Suszenie warstw izolacyjnych

Wybór metody najlepszej do osuszania budynku. Przedstawienie problemu i technik stosowanych w praktyce .

W przypadku planowania prac osuszania budynku lub mieszkania najważniejsze jest, moim zdaniem, określenie przyczyny zawilgocenia ścian i przestrzeni pod posadzką . Jeżeli przyczyną zalania domu lub mieszkania jest wyciek z instalacji wodnej w pierwszej kolejności należy go zlokalizować, aby odciąć źródło wody. Na podstawie lokalizacji źródła zwilgocenia określamy zasięg, gdzie dotarła woda mierząc zawilgocenie ścian. Bardzo często występuje efekt zalania przestrzeni pod posadzką, zalanie strefy izolacji, gdzie woda przepływa powodując zawilgocenia kolejnych przegród budowalnych. Na powierzchni podłogi nie ma śladów zawilgocenia, a kolejne ściany nieraz znacznie oddalone do miejsca wycieku stają się coraz bardziej mokre. To typowy objaw zalania przestrzeni izolacji podposadzkowej.
Jeżeli zawilgocenie ściany jest w stanie samoistnie wyschnąć używając prostych domowych sposobów suszenia to zalana strefa izolacji nie wyschnie sama. Często spotykam się z poglądem, że strefa wyschnie jeżeli będzie wygrzewana ogrzewaniem podłogowym – moim zdaniem jest to możliwe ,ale to ściany będą pobierały wodę spod podłogi miesiącami, a w budynku lub mieszkaniu pojawi się zapach pleśni czyli stężenie zarodników grzybów pleśniowych osiągnie niebezpieczny dla zdrowia domowników poziom.
Osuszanie strefy izolacji pod posadzką to działanie wymagające wykonania otworów w podłodze w celu umieszczenia dysz urządzenia do osuszania. Otwory w posadzce mają 50 mm średnicy i najlepiej jak wykonane są środkowej części podłóg, tak aby wyciągane lub wdmuchiwane powietrze miało jak najdłuższą drogę do krawędzi posadzki i ścian czyli dylatacji wypełnionej pianką. To właśnie przez nieszczelności w narożniku ściany i podłóg powietrze zaciągane lub wydmuchiwane jest spod posadzki. Bardzo często moi klienci pytają mnie i wiercenie otworów w podłodze, w przypadku, kiedy jest ogrzewanie podłogowe. Tłumaczę, że jestem w stanie sobie z tym poradzić i korzystając z nowoczesnego sprzętu pomiarowego wykonać otwory w miejscu, gdzie nie ma rur .

Jedynym wyjątkiem jest osuszanie strefy podposadzkowej w korytarzach, gdziem z powodzeniem można zastosować przystawki do osuszania strefy izolacji montowane w ścianach.

Więcej informacji o w

Osuszanie przestrzeni pod posadzką wykonać można na dwa sposoby.

⦁ Osuszanie strefy izolacji podposadzkowej metodą nadciśnieniową.

Ten model osuszania polega na wtłaczaniu pod posadzkę przez wcześniej wykonane otwory powietrza. Powietrze to pod podłogą nasyca się wilgocią i kieruje się w stronie nieszczelności czyli przede wszystkim ścian, tak aby pojawić się z powrotem w pomieszczeniu, gdzie osuszacz kondensacyjny ponownie obniży wilgotność tego powietrza i jako suche wprowadzone zostanie z powrotem pod posadzkę.

Przedstawiam wykonany przeze mnie schemat osuszania metodą nadciśnieniową.

Minusy metody :
– w przypadku, kiedy pod posadzką zalega woda, jest ona przepychana w stronę ścian powodując ich wtórne zawilgocenie i dewastacje.
– jeżeli pod posadzką rozwinęły się grzyby pleśniowe, tzn. jeżeli zawilgocenie trwa długo stężenie grzybni jaka wydostaje się przez nieszczelności może być szkodliwe dla mieszkańców, szczególnie tych najmłodszych i w podeszłym wieku. Metody tej dla przykładu nie stosuję nigdy w budynkach użyteczności publicznej ( przedszkola i obiekty usługowe), ponieważ w pierwszej fazie suszenia powietrze w pomieszczeniach może mieć zapach pleśni.

Plusy metody :
– bardzo dobre efekty w końcowej fazie osuszania

⦁ Osuszanie strefy izolacji pod posadzkowej metodą podciśnieniową

Ten sposób osuszania polega na zasysaniu wody i zawilgoconego powietrza z warstwy izolacyjnej pod podłogą. Urządzenie zasysa powietrze przez wykonane w posadzce otwory. Urządzenie musi posiadać separator wody oraz pompę do jej odprowadzenia, zawilgocone powietrze jest zwykle usuwane poza budynek. Przez nieszczelności pomiędzy posadzką a ścianami zasysane jest suche powietrze z pomieszczenia, gdzie pracuje osuszacz kondensacyjny, nasyca się wilgocią pod posadzką w pobrane zostaje przez agregat osuszający.

Przedstawiam wykonany przeze mnie schemat osuszania metodą podciśnieniową.

Plusy metody :
– w przypadku zalegania pod posadzką dużej ilości wody osuszanie jest znacznie przyspieszone, ponieważ woda zostaje usunięta bezpośrednio przez dysze urządzenia, a nie przez ściany
– w przypadku rozwoju pleśni pod posadzką brak szkodliwego bioaerozolu zarodników grzybów pleśniowych w pomieszczeniach mieszkalnych
– moim zdaniem pomieszczenia po zalaniach osuszane są szybciej niż metodą nadciśnieniową

Minusy metody
– problemy z zainstalowaniem urządzeń w budynkach z rekuperacją, z powodu konieczności zainstalowania rury odprowadzającej powietrze spod posadzki do przewodu wentylacji grawitacyjnej
– problemy z zainstalowaniem rury odpływowej z separatora wody zassanej spod posadzki. Konieczny jest dostęp do działającej instalacji kanalizacyjnej.

Wykonuję obydwa sposoby osuszania. Zawsze przedstawiam plan wykonania prac i możliwości ich wykonania. Klient ma wybór jaką metodę wybrać, ja przedstawiam swoje argumenty.